โคมไฟถนน led 80w

โคมไฟถนน led 80w

โคมไฟถนน led 80w ขนาดกลางเหมาะสำหรับนำไปใช้แทน โคมไฟถนน แบบเก่าที่ใช้ไฟขนาด 160w โดยสามารถใช้คู่กับ เสาไฟถนน ที่มีความสูงตั้งแต่ 3 เมตร ถึง 6 เมตร โคมไฟถนน LED Santron สว่างมาก กินไฟน้อย ใช้นาน ทนทาน คุ้มค่า พร้อมส่งทั่วประเทศ!
โคมไฟถนน led 80w
โคมไฟถนน led 80w

 
โคมไฟถนน 80w
โคมไฟถนน 80w

 
ไฟถนน80w
ไฟถนน80w

 
ไฟถนน80w

* แนะนำขนาดกำลังไฟที่เหมาะสมสำหรับการใช้โคมไฟถนน LED *

โคมไฟถนน LED 80w ติดตั้งแทน โคมแสงจันทร์/MH/HPS 160w